BHP KOMPLEX CZĘSTOCHOWA

KOMPLEKSOWA obłsuga BHP

Kontakt

Chcesz skorzystać z naszych usług? Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Drogi Pracodawco !

W dzisiejszych czasach, każdy przedsiębiorca chcąc osiągnąć sukces musi korzystać z Doświadczenia wielu osób, które wspomagają procesy rozwoju Firmy. Niestety zatrudnienie wszystkich osób, które mogą pomóc rozwiązać jakiś problem jest niezwykle kosztowne! Dlatego nas zatrudniać nie musisz, wystarczy, że nas wynajmiesz! Posiadamy doświadczoną i kompetentną Kadrę ludzi, którzy dla ciebie i twojej firmy rozwiążą każdy problem w dziedzinie BHP. Takie pojęcia jak ryzyko zawodowe czy szkolenia bhp to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami a my rozwiejemy wszelkie twoje wątpliwości!

Możliwość przeprowadzania szkoleń w naszym oddziale, w pełni multimedialnej Sali!

Pełna obsługa z zakresu BHP w skrócie


Zapewnienie służby BHP

Obsługa firm z zakresu P.POŻ

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz P.POŻ

Bieżące informowanie Zleceniodawcy o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia

Obsługa w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy

Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe

Obsługa w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy

Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe

Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Prowadzenie dochodzeń w sytuacji zaistnienia wypadku w drodze do lub z pracy

Doradztwo techniczne w zakresie bhp - kompleksowo

Szkolenia BHP

Monitorowanie terminów obowiązkowych badań i szkoleń

Reprezentowanie pracodawcy podczas wizyt (inspekcji) organów kontrolujących warunki pracy

Pomoc i doradztwo w zakresie wyposażenia pracownika w sprzęt ochrony osobistej

Wykonywanie kontroli stanu bezpieczeństwa wraz z raportami

Opiniowanie oraz sporządzanie szczegółowych instrukcji bhp na stanowiskach pracy oraz instrukcji ogólnych dotyczących bhp

Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy. Przechowywanie dokumentacji

Nadzór nad zagadnieniami dotyczącymi pierwszej pomocy przed medycznej (apteczki, szkolenia)

Redagowanie pism, wniosków, odwołań i odpowiedzi na nakazy do zewnętrznych organów nadzoru nad warunkami pracy

Sporządzamy i aktualizujemy
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Celina Prokop


Główny specjalista ds. bhp. Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie bhp, ergonomii pracy.
Prowadzi nadzór bhp w wielu firmach w różnych branżach.

Paweł Prokop


Inspektor ochrony przeciwpożarowej , spec. ds. bhp. Koordynator w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochrony środowiska– audytor.

Małgorzata Grzyb


Specjalista ds. bhp, Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu praktycznego udzielana pierwszej pomocy,
bezpieczeństwa pracy - branża medyczna.

Piotr Dędek


Specjalista ds. bhp, audytor systemów zarządzania, specjalista ds. szkoleń międzynarodowych.


Chcesz skorzystać z naszych usług? Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt